Akademie

Senior fase-vakke

 • Afrikaans HT
 • Engels EAT
 • Wiskunde
 • LO
 • NW

 • SW
 • EBW
 • Skeppende Kunste
 • Tegnologie

VOO-vakke

 • Afrikaans HT
 • Engels EAT
 • Wiskunde
 • Wiskundige Geletterdheid
 • Lewensoriëntering
 • Fisiese Wetenskappe
 • Lewenswetenskap
 • Geografie*
 • Rekeningkunde

 • Bedryfstudies*
 • Ekonomie
 • Rekenaartoepassingstegnologie
 • Inligtingstegnologie
 • Ingenieursgrafika en –ontwerp
 • Siviele tegnologie
 • Gasvryheidstudies
 • Toerisme
 • Landboutegnologie

* Vakke as 8ste vakke ook aangebied

Ekstra klasse:

Verpligte ekstra klasse vir leerders wat swak presteer in die volgende vakke, word weekliks aangebied:

 • Wiskunde (gr.8-12)
 • Fisiese wetenskap (gr.10-12)
 • Rekeningkunde (gr.10-12)

KONTAK ONS

Kontak ons vir meer inligting oor ons skool.

016 932 1103

algemeen@hsdriehoek.com

VOLG ONS OP
FACEBOOK

driehoek-facebook-page