Al die vakke voorgeskryf vir KABV word aangebied: Afrikaanse Huistaal, Engelse Eerste Addisionele Taal, Wiskunde, Sosiale Wetenskappe, Natuurwetenskappe, Ekonomiese- en Bestuurswetenskappe, Tegnologie, Kuns en Kultuur en Lewensoriëntering.

Elke leerder het vier verpligte vakke: Afrikaans Huistaal, Engels Eerste Addisionele Taal, Lewensoriëntering en Wiskunde of Wiskundige Geletterdheid.

Naas die verpligte vakke en een van die wiskundekeuses, soos bo genoem, moet leerders ‘n verdere drie vakke kies.

By Hoërskool Driehoek presteer ons nie net op die sportveld die, maar ook in die klaskamer.

Ons bied die volgende vakke aan:

Wiskunde

Lewenswetenskappe

Besigheidstudies

Inligtingstegnologie

Siviele tegnologie

Wiskundige G

Geografie

Ekonomie

Ingenieurs Grafika

Gasvryheidstudies

Fisiese wetenskappe

Rekeningkunde

RTT

Landboutegnologie

Toerisme