Busroetes

Roete:

Dorproete #1

Dorproete #2

Plotroete

 

Sasolroete

Vaalpark

Area:

Brandweerstasie

Laerskool Totius

Stokkiesdraaipad

Lindequesdrift pad

Dutton Motors

Vaalpark Sparsentrum

Koste verbonde: R4 500 per jaar

Betalingsopsies:

  1. R450 per maand oor 10 maande. Februarie – November.
    Betaalbaar binne die eerste 7 werksdae van elke nuwe maand by die finansiële kantoor.
  2. R1 125 per kwartaal: Betaalbaar binne die eerste week van die kwartaal.
  3. R4 500 eenmalig: Betaalbaar gedurende Februarie.

 

NB!! Graad 12 leerders wat vir die hele jaar van die busroete gebruik maak, betaal nie die vierde kwartaal nie.