Course Category: Akademie

Eksamens

Alle leerders skryf aan die einde van die tweede en vierde kwartaal ‘n volledige eksamen.  Matrikulante skryf ’n rekordeksamen aan die einde van die derde kwartaal. Volgens ’n vasgestelde rooster, word daar deur die loop van die jaar mini-eksamens geskryf. ‘n Jaarpunt word bereken met die uitslae van drie deurlopende assesserings, tesame met die eksamens.  […]

Read More

Winterskool

Daar is  vir graad 12 leerders ‘n winterskool in sekere vakke aangebied.  Hier word gefokus op hersiening en omskep van bestaande kennis om elke leerling goed voor te berei vir die rekord- en eindeksamen.

Read More

Graad 10 tot 12

Elke leerder het vier verpligte vakke: Afrikaans Huistaal Engels Eerste Addisionele Taal Lewensoriëntering Wiskunde of Wiskundige Geletterdheid Naas die verpligte vakke en een van die wiskundekeuses, soos bo genoem, moet leerders ‘n verdere drie vakke uit die volgende kies: Fisiese wetenskappe (FW) Lewenswetenskappe (LW) Geografie Rekeningkunde Besigheidstudies Ekonomie Rekenaartoepassingstegnologie (RTT) Inligtingstegnologie (IT) Ingenieurs Grafika en […]

Read More

Graad 8 en 9

Al die vakke voorgeskryf vir KABV word aangebied: Afrikaanse Huistaal Engelse Eerste Addisionele Taal Wiskunde Sosiale Wetenskappe Natuurwetenskappe Ekonomiese- en Bestuurswetenskappe Tegnologie Kuns en Kultuur Lewensoriëntering

Read More