Graad 10 tot 12

Categories:

Elke leerder het vier verpligte vakke:

 • Afrikaans Huistaal
 • Engels Eerste Addisionele Taal
 • Lewensoriëntering
 • Wiskunde of Wiskundige Geletterdheid

Naas die verpligte vakke en een van die wiskundekeuses, soos bo genoem, moet leerders ‘n verdere drie vakke uit die volgende kies:

 • Fisiese wetenskappe (FW)
 • Lewenswetenskappe (LW)
 • Geografie
 • Rekeningkunde
 • Besigheidstudies
 • Ekonomie
 • Rekenaartoepassingstegnologie (RTT)
 • Inligtingstegnologie (IT)
 • Ingenieurs Grafika en Ontwerp (IGO)
 • Landboutegnologie
 • Siviele tegnologie (in 2020 uitgefaseer)
 • Gasvryheidstudies
 • Toerisme