Graad 8 en 9

Categories:

Al die vakke voorgeskryf vir KABV word aangebied:

  • Afrikaanse Huistaal
  • Engelse Eerste Addisionele Taal
  • Wiskunde
  • Sosiale Wetenskappe
  • Natuurwetenskappe
  • Ekonomiese- en Bestuurswetenskappe
  • Tegnologie
  • Kuns en Kultuur
  • Lewensoriëntering