Finansies & Skoolgelde

Skoolfonds 2021

SKOOLBELEID: Maandeliks betaalbaar in 10 gelyke paaiemente vanaf Januarie tot Oktober.

(NB: Indien nie maandeliks betaal nie, moet ‘n skriftelike ooreenkoms met die skool aangegaan word!)

Eerste Twee Leerders (per maand per leerder)
R1550
/ per maand
Doen Aansoek

10% Korting

Indien u alles eenmalig voor die einde Maart betaal

Gesin met een leerder (R1550 korting)
R13 950
/ per jaar
Doen Aansoek
Gesin met twee of meer leerders (R3100 korting)
R27 900
/ per jaar
Doen Aansoek

LET WEL:

1. Indien skriftelike ooreenkoms aangegaan is vir 'n finale betaling Oktober, November of Desember sal die bedrag verhoog met R500, R600 en R700 respektiewelik.
2. Indien leerder meriete afslag ontvang, moet merietebedrag eers afgetrek word voordat 10% korting bereken word.

DEBIETORDERS  :  2021

Ons beveel aan dat ouers van die debietorderstelsel gebruik maak. Dit is veiliger en leerders hoef nie kontant saam met hulle te dra nie en ‘n korting van 5% word ook aan u toegestaan.

(Hierdie korting sal verbeur word indien debietorders twee of meer kere terugverwys word)

Debietorders strek tot en met Desember.

EEN LEERDER:

R15 500,00     (Skoolfonds)

 R    775,00     (5 % korting)                                 

R14 725,00    (Bedrag betaalbaar)                    

(R1 227,00 per maand, JAN tot DES)

12 maande

TWEE / MEER LEERDERS:

R31 000,00     (Skoolfonds)

R  1 550,00    (5 % korting)

R29 450,00    (Bedrag betaalbaar)

(R2 454,00 per maand, JAN tot DES)

12 maande

Beskikbare datums vir aftrekkings per maand op debietorders:  1ste, 7de, 15de en 28ste

Debietorderaansoeke moet teen 15 Januarie 2021 per e-pos ingedien word by: skoolfonds@hsdriehoek.com

Subsidievorms sal van die begin van Januarie 2021 beskikbaar wees.

Debietordervorm

Laai af en voltooi

Debietordervorms is ook by die Finansiële kantoor beskikbaar.

Bankbesonderhede:

Hoërskool Driehoek

Bank:  ABSA

Takkode:  632005

Rekeningnommer:  530 390 489