Een van ons skool se belangrike elemente is dat ons Onbeskaamd Christelik is. Dit word uitgeleef in ons skool in `n wye area. Ons het elke woensdag by die skool `n kerkperiode waar ons graag leeraars nooi om vir die leerders toepaslike Christelike boodskappe oor te dra. Die kerkperiodes word dan gebruik om belangrike geestelike groei te bevorder en om leerders in staat te stel om probleme in hulle lewens op `n Christelike fondasie op te los. Dit word gedoen deur relevante en lewenswerklike inligting met leerders te deel wat hulle geestelik bevorder en bemoedig.

Elke Donderdag is daar ook dan `n klein groepies periode waarby die leerders met mekaar gesels oor kernidees waarvan hulle die vorige dag geleer het. Hierdie groepies word deur leerders gelei wat opgelei word om met ander leerders te deel en te help met die leerproses. Die klein groepies gesels en deel dan ervarings van hulle eie lewe en help mekaar deur mekaar te bemoedig.

KONTAK ONS

Kontak ons vir meer inligting oor ons skool.

016 932 1103

algemeen@hsdriehoek.com

VOLG ONS OP
FACEBOOK

driehoek-facebook-page