A. Cumming

Tegnologie: Gr. 8 ; Gr. 9 Ingenieursgrafika en –Ontwerp: Gr. 10

  E-pos: acumming1996@gmail.com

  Google Classroom kode:

  WhatsApp Groep: Gr. 9 Tegnologie; Gr. 10 IGO

  Verjaarsdag:  21 Maart