A. Mynhardt

Fisiese Wetenskappe: Gr. 10 Natuur Wetenskappe: Gr. 8, Wiskunde: Gr. 11

  E-pos: arynaotto@yahoo.com

  Google Classroom kode: Gr. 11 Wiskunde – nibkq6b vir hersiening

  WhatsApp Groep: Gr. 8 NW; Gr. 10 FW; Gr. 11 Wiskunde

  Verjaarsdag:  31 Augustus