B. Behr

Wiskunde: Gr. 8 ; Gr. 10 Fisiese Wetenskappe, Gr. 11

  E-pos: behr.bevan@gmail.com

  Google Classroom kode: Gr.10 Wiskunde – ha4rigi; Gr.11 FW – nv3e2g4; vir ouers – noo4thd

  WhatsApp Groep: Gr. 10 Wiskunde; Gr.11 FW

  Verjaarsdag:  19 Mei