N. Du Plessis

N. Du Plessis

Natuurwetenskappe: Gr. 9, Lewensoriëntering Gr. 12, Leesvaardighede: Gr. 9

  E-pos: 

  Google Classroom kode: Gr. 9 NW – hihsj4v; Gr. 12 LO – csfwwad

  WhatsApp Groep: Gr. 9 NW; Gr. 12 LO

  Verjaarsdag:  8 Maart