Om te adverteer

Adverteer jou besigheid op ons digitale platforms teen ’n bekostigbare prys. 

Jou besigheid kry ’n spesiale hoekie op ons webblad. Ons plaas ook een van jou advertensies elke maand op ons Facebook-blad.

Jou logo / advertensie kliek ook deur na jou besigheid se webblad of Facevoon-blad

Koste verbonde: Slegs R2400 per jaar (dit werk uit op R200 ’n maand).

Betalingsopsie:

  1. R2400 eenmalig vir ’n jaar se bloodstelling

Kontakpersoon:

Stuur gerus vir ons ’n epos na: bemarking@hsdriehoek.com