Ons skool se geskiedenis

Op 10 Januarie 1972 word die eerste inskrywing deur mnr. J.W.C. Lotz in die skooljoernaal aangeteken. Die derde Afrikaansmedium hoërskool in Vanderbijlpark het sy deure vir personeel en leerders geopen. Die getal inwoners van ons dorp het sodanig gegroei dat dit nodig was om nog ‘n hoërskool in Vanderbijlpark te bou.

Ons skool was aanvanklik in tydelike geboue in die CE 1-area (Buddstraat) en die naam vir die skool was aanvanklik “Tersius”.

In 1973 word mnr. T.C.B Stofberg as hoof aangestel en hy het die posisie tot 31 Desember 1984 beklee. Daar is intussen begin om die nuwe skoolgebou in Ramsbottomstraat 62, Vanderbijlpark, te vestig. Die inhuldiging van hierdie nuwe perseel vind in 1977 plaas.

Soos oud-leerlinge altyd sê — “dit was besige jare”. Ons het hard gewerk om gras te plant en die skool andersins te verfraai. ‘n Stewige fondasie is reeds destyds gelê deur personeel en leerders om te verseker dat ‘n merkwaardige skool met besondere kwaliteite gevestig word.

                            

Na die aftrede van mnr. Stofberg, is mnr. J.H. Koekemoer in Januarie 1985 as hoof aangestel. Hy het vir agt jaar die leisels stewig gehou en die skool het groot hoogtes onder sy leiding bereik. Sy passie vir die onderwys en kinders het hy doelgerig uitgeleef en ‘n groot verskil in baie lewens teweeggebring. Mnr. Koekemoer verlaat die skool in 1993 nadat hy tot inspekteur bevorder is.

Mnr. W.D de Beer, ‘n gasvrye Vrystater in murg en been, word in 1994 as hoof aangestel. Mnr. De Beer was veral bekend vir sy besondere liefde vir die Afrikaanse taal en het Hoërskool Driehoek vir die volgende 15 jaar tot verdere hoogtes en prestasies gelei. Hy tree af in 2008 met die wete dat Hoërskool Driehoek reeds bekend is as ‘n skool wat toesien dat alle Ieerders hulle potensiaal bereik.

Die volgende hoof, mnr. H. Knoetze neem oor in 2009 nadat hy reeds vir 10 jaar hoof by Hoërskool Overvaal in Vereeniging was. Sy dankbaarheid, passie en liefde vir sy werk is weerspieël in die gemaklike manier waarop hy die skool bestuur. Mnr. Knoetze besluit vooraf om op die ouderdom van 60 jaar af te tree, maar word tragies deur die brugtragedie in 2019 gekonfronteer. Ons salueer die hoof se optrede tydens hierdie moeilike tydperk.

Na ‘n moeilike jaar (2019) word mnr. R. Erasmus as hoof aangestel. Agt en veertig jaar se geskiedenis het gesorg vir die ontwikkeling en karaktervorming van baie leerders en personeel. Ek bedank graag elke vorige skoolhoof, onderwyser, leerder en ook duisende ouers wie se voetspore vandag deel is van die geskiedenis van Hoërskool Driehoek. Met sulke diep, gevestigde voetspore om te volg, is die weg gebaan vir ‘n suksesvolle pad vorentoe.