Skoolgelde

Hoërskool Driehoek: Skoolfonds 2019

Eerste twee leerders:

 • R 13 000 / jaar per leerder
 • R 1 300 / maand per leerder

Indien u alles eenmalig voor einde MAART betaal – 10% korting:

Gesin met een leerder:

 • R 13 000 Skoolfonds
 • R 1 300 10% Korting
 • R 11 700 Bedrag betaalbaar

Gesin met twee en meer leerders:

 • R26 000 Skoolfonds
 • R2 600 10% Korting
 • R23 400 Bedrag betaalbaar

LET WEL: 

 1. Indien skriftelike ooreenkoms aangegaan is vir ‘n finale betaling Oktober, November of Desember sal die bedrag verhoog met R500, R600 en R700 onderskeidelik.
 2. Indien leerder meriete afslag ontvang, moet merietebedrag eers afgetrek word voordat 10% afslag bereken word.

Debietorders 2019

Ons beveel aan dat die ouers van die skool se debietorderstelsel gebruik maak want dit is soveel veiliger en die leerders word dan nie opgesaal met kontant wat hulle by die skool moet inbetaal nie.

Indien u per debietorder betaal – 5% korting per leerder:

DEBIETORDERS KAN STREK TOT DESEMBER

Gesin met een leerder:

 • R 13 000 per jaar
 • R 650 5% Korting
 • R 12 350 Bedrag betaalbaar
 • R 1 030 per maand van JAN. tot DES.

Gesin met meer as een leerder:

 • R 26 000 per jaar
 • R 1 300 5% Korting
 • R 24 700 Bedrag betaalbaar
 • R 2 059 per maand van JAN tot DES.

Beskikbare datums vir aftrekkings per maand op debietorder: 1, 7, 15, 28

Debietorders moet teen 15 Januarie 2019 ingehandig wees by die Finansiële kantoor.

SUBSIDIE VOMS SAL VAN DIE BEGIN VAN JANUARIE AF BESKIKBAAR WEES AAN DIEGENE WAT DAARVOOR WIL AANSOEK DOEN.

 

BANK BESONDERHEDE:

BANK: ABSA

TAKKODE: 632005

REKENING NO: 530 390 489

KONTAK ONS

Kontak ons vir meer inligting oor ons skool.

016 932 1103

algemeen@hsdriehoek.com

VOLG ONS OP
FACEBOOK

driehoek-facebook-page