top of page

VAKKEUSES

GRAAD 8&9

Afrikaans

Engels

Wiskunde

Lewensoriëntering

Tegnologie

Natuurwetenskappe

Sosiale Wetenskappe

Kuns en Kultuur

Ekonomiese - en Bestuurswetenskappe

GRAAD 10-12

VERPLIGTE VAKKE:

Afrikaans

Engels

Wiskunde/ Wiskundige Geletterdheid

Lewensoriëntering

KEUSE VAKKE:

Fisiese Wetenskappe

Lewenswetenskappe

Geografie

Rekeningkunde

Besigheidstudies

Ekonomie

Rekenaartoepassingstegnologie

Inligtingstegnologie

Ingeneursgrafika- en Ontwerp

Landboutegnologie

Verbruikerstudies

Toerisme

slaagvereistes

GRAAD 8&9

GRAAD 10-12

50%

40%

40%

40%

40%

40%

30%

bottom of page